Ochrana a zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti DOMIVO s.r.o., se sídlem Kladská 104, Náchod, IČ: 03771351, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 34713 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem:

O údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu:

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje společnosti: info@domivo.cz.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo: